"JAK NA TO s rychlou instalací XOSL" v0.9.3 (20.03.2001) překlad do češtiny v1.0 (11.11.2001) *********Též pod názvem "rychlá abecední instalace"************************* (odkazováno na programy "XOSL 1.1.5" a "Ranish partition manager 2.4") Zde je rychlé "Jak na to" s instalací výše zmíněných programů, jejichž oficiální webové stránky jsou: * http://www.xosl.org/ - XOSL * http://groups.yahoo.com/group/xosl - (e-mail konference) * http://www.ranish.com/ - ranish partition mgr * http://groups.yahoo.com/group/partman-discussion - (e-mail konference) "ranish partition manager" - rychlé info: ranish partman je výkonný diskový nástroj s mnoha pokročilými funkcemi (některé z nich jsou ještě ve vývoji). Sám pan Ranish vyvíjí také svůj vlastní bootmananažer s mnoha pokročilými funkcemi. Jeho Ranish boot-manažer nepotřebuje vlastní oddíl - pouze obsadí první stopu na pevném disku. Nevýhodou je, že nemá tolik hezké a uživatelsky přívětivé grafické rozhraní. "XOSL" Rychlé info: XOSL "extended operating system loader" je mocný boot-manažer (správce operačních systémů) s pokročilým a uživatelsky přívětivým grafickým rozhraním. Z tohoto důvodu ke své funkci potřebuje rozumnou velikost volného místa na pevném disku. Může být nainstalován buď do vyhrazeného (pouze jemu určenému) oddílu nebo do kořenového adresáře již použitého oddílu, kde máte nainstalován nějaký operační systém. Bezpečný a čistý způsob, jenž také doporučuji, je: nainstalujte ho do oddílu vyhrazenému pouze jemu. Samotné "XOSL" mimochodem obsahuje vestavěný "Ranish partition manager" s jehož pomocí můžete manipulovat se svými oddíly! 1. POPIS: **************** Toto není úplná ani podrobná příručka k oněm dvěma nástrojům a ani nepopisuje různé přístupy s instalací a nastavením více operačních systémů. Je pouhým rychlo-návodem "Jak na to", jenž odpovídá na různé otázky (často dotazované) týkající se JEDNOHO jediného úkolu: 2. SHRNUTÍ: ************ předpokládejme, že jste si nedávno zakoupili rozumně velký pevný disk a teď na něm chcete mít několik operačních systémů tzv. multi-boot / multi-OS počítač. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Za pomoci tohoto "Jak na to" vám vysvětlím, jak na počítač s jedním pevným diskem nainstalovat dva(!) operační systémy (např. Win98), plus ještě volitelný Linux - to vše na jednom pevném disku. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pokud budete chtít ještě komplikovanější konfiguraci, celý postup bude ještě složitější. Tento dokument obsáhne velmi běžnou, jednoduchou a bezpečnou konfiguraci [viz. pozn. #5]. Namísto používání všelijakých "choulostivých" postupů (možná dva OS sdílející stejný oddíl) zde obdržíte čistý a bezpečný systém s naprosto oddělenými oddíly. V závislosti, kterou volbu spouštěcí položky použijete, dojde k příslušnému skrytí ostatních oddílů. Takto na sebe všechny operační systémy navzájem "neuvidí", natož aby jeden druhého nějak poškodili. S tímto návodem "Jak na to" při ruce budete schopní nastavit svůj počítač následovně: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Rozvržení oddílů: ---------------- prim1: 00,016 MB XOSL (vyhrazený oddíl) prim2: XX,XXX MB win98 I (prostředí pro hry) prim3: YY,YYY MB win98 II (prostředí pro práci) ext1 : ZZ,ZZZ MB [logické oddíly sem] - log1: AA,AAA MB FAT X (sdílená data pro win I & win II) - log2: BB,BBB MB lnx swap (linux swap oddíl) - log3: CC,CCC MB lnx (linux běžný oddíl) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Hlavní spouštěcí (BOOT) volby: ------------------ a) boot hry: prim2(=>"C:"), vidí log1 jako "D:", prim3 je úplně skryt! b) boot práce: prim3(=>"C:"), vidí log1 jako "D:", prim2 je úplně skryt! c) boot linux. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx anotace: nicméně pokud vložíte do počítače druhý pevný disk, dojde asi k "posunu" písmenného přiřazení jednotlivých diskových oddílů. Základní idea spočívá v: dvě nezávislé instalace systému Windows jsou navzájem oddělené a skryté. Jedna druhou nemůže nějak poškodit či nepříznivě ovlivnit. Princip úplného oddělení pro data: - všechna vaše osobní data ukládejte na log. oddíl "sdílená data" (log1). Tj. dopisy, textové soubory, soubory typu *.wav, atd. zkrátka VAŠE čistá data. - instalujte všechny programy na příslušný disk windows "C:" (prim2 a prim3). Nikdy neinstalujte programy do oddílu log1 "sdílená data". - hezký vedlejší efekt je ten, že tento způsob pomáhá udržovat pořádek na disku plus umožňuje provést jednoduchou zálohu vašich dat. Nemusíte hledat po celém disku, ale vše je na logickém disku. 3. PÁR ÚPLNĚ ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ: ************************* TABULKA ODDÍLŮ (PARTITION TABLE): Dnes už historická tabulka oddílů povoluje mít na pevném disku maximálně 4 hlavní oddíly! Takže lze například vytvořit až 4 primární oddíly, anebo alternativně vytvořit 3 primární oddíly a jeden oddíl rozšířený. Tento rozšířený oddíl může dále obsahovat několik logických oddílů (disků). OMEZENÍ ODDÍLŮ (PARTITION BOUNDARIES): V moderním počítači typu PC je obsah pevného disku adresován pomocí tzv. LBA modu. Ještě starší způsob byl pomocí tzv. cylindrů - CHS-mode (cylindry, hlavy, sektory). Přestože se již CHS adresování dnes nepoužívá, stejně musíme vyhovět některým programům tak, aby byly splněny některé standardy: - primární oddíly vždy ZAČÍNAJÍ na :cylindr X, hlava 0, sektor 1 - primární oddíly vždy KONČÍ na :cylindr Y, hlava 254, sektor 63 - logické oddíly (uvnitř rozšíř.) ZAČÍNAJÍ:cylindr U, hlava 1, sektor 1 - logické oddíly (uvnitř rozšíř.) KONČÍ :cylindr V, hlava 254, sektor 63 [viz pozn. #1] Programy vyžadující tento standard by mohli být: DOS, fdisk, různé diskové klonovací a zálohovací nástroje, různí boot-manažeři, scandisk, atd. Požadavky kladené od operačního systému: Některé operační systémy se chovají poněkud sobecky a nutí nás splnit jisté předpoklady. Většina problémů vyvstane, protože tyto OS nechtějí, aby byly nainstalovány (koexistovaly paralelně) spolu s jinými například konkurenčními operačními systémy. Schválně hádejte, je-li toto chování způsobeno tím, jak je operační systém konstruován ;) Zde jsou některé z oněch potenciálních požadavků: - OS musí být instalován na primární oddíl - OS může být spuštěn (nabootován) pouze z prvního pevného disku počítače - OS nesmí vidět nějaký jiný primární oddíl jinak se může "zbláznit" - spouštěcí oblast OS (boot code) musí být pod hranicí 1024 cylindrů - atd. Například Microsoft Windows nás nutí splnit hodně takovýchto požadavků. Naopak, vezmete-li si Linux, budete překvapeni: může být spouštěn doslova odkudkoli tj. z logického oddílu na druhém pevném disku, z oddílu jenž je za hranicí 1024 cylindrů. [viz. pozn. #2] 4. Tedy začněme: ********************** zde je má abeceda: a) vytvořte si čistou spouštěcí DOSovou disketu (se systémovými soubory). b) vytvořte si DOSovou spouštěcí disketu s podporou pro cd-rom (z windows) také na ní mějte programy "xcopy", "edit", MS "fdisk" a "format". c) stáhněte "XOSL 1.1.5" (nebo novější) a rozbalte ho na prázdnou disketu, nekopírujte na ní ovšem přiloženou dokumentaci, jinak na disketě nezbude místo pro zálohu MBR! d) vytvořte čistou spouštěcí DOSovou disketu, stáhněte samostatnou verzi partmana 2.4 (nebo novější) a rozbalte ho na disketu. (Pozor: partman je obsažen v XOSL, ale taktéž budete potřebovat jeho samostatně spustitelnou verzi a to použitím z příkazového řádku a přepínačů) e) obstarejte si, vytiskněte, pročtěte a snažte se pochopit všechnu dostupnou dokumentaci ke "XOSL" a "partmanovi" - včetně projití příspěvků z jejich e-mailových konferencí, dodatečné dokumentace na jejich oficiálních webových stránkách a dokumentace distribuované s vlastním programem. f) Postupujte dále jen tehdy, pokud jste si jisti, že můžete smazat všechna data na vašem pevném disku. g) spusťte počítač z diskety b) a spusťte program MS "fdisk". h) smažte všechny oddíly. i) vytvořte jeden primární oddíl o velikosti 16 MB; restartujte počítač s disketou b) v mechanice. j) použijte program MS "format c:" a naformátujte oddíl C: k) nyní spusťte instalaci XOSL z diskety c). l) volte "instalace do vyhrazeného oddílu (install to dedicated partition)". m) ponechte ostatní volby tak jak jsou nastaveny implicitně kromě: já osobně NEDOPORUČUJI nainstalovat "smart bootmanager" coby podporu pro spouštění (boot) z CD-ROM. Tuto volbu tedy nepotvrzujte. Sám nemám jedinou zkušenost v reálu s touto dodatečnou funkcí. n) restartujte počítač a měla by se objevit úvodní obrazovka XOSL. Stiskněte klávesovou zkratku "CTRL-P" a vstupte do ranish partmanu. o) Za použití partman průvodce nastavte prim2 oddíl jako FAT32 či cokoliv jiného - jakmile použijete průvodce několikerým stisknutím klávesy ENTER, neformátujte ihned oddíl. Namísto vyberte "Uložit (save)" a zvolte "formátovat později (format later)". V hlavní obrazovce se ujistěte, že průvodce vytvořil hranice oddílů v souladu se zmíněnými standardy. Na mnoha počítačích k tomu bohužel nedochází. Proto hodnoty hranic oddílu srovnejte ručně je-li třeba [viz pozn. #1]. - je-li hotovo stiskněte klávesu "F2" pro uložení. Nyní proveďte naformátování stiskem klávesy "f". p) totéž proveďte s oddílem prim3. q) teď vytvořte ze zbytku volného místa na disku rozšířený oddíl sahající až na konec pevného disku HDD. r) Vytvořte oddíl logický1 uvnitř tohoto rozšířeného oddílu. Oddíl se stane oblastí "sdílená data (shared data)". Vytvořte oddíl logický2, stejným způsobem. Tento oddíl bude odkládací prostor pro linux (swap). Jeho velikost volte dvojnásobnou než je velikost paměti RAM vašeho počítače (128MB RAM => 256MB SWAP). Vytvořte oddíl logický3 opět stejným způsobem. V tomto případě dojde k vytvoření oddílu pro běh samotného Linuxu. Uložte a naformátujte tyto oddíly. Zkontrolujte hranice všech oddílů. [viz. pozn. #1]. s) Nyní nastavte jednotlivé spouštěcí (boot) položky XOSL podle následujícího schématu! : 1) Jmenovka disku "Win HRY " spouštěj (boot) z prim2, skryj (hide) prim3 2) Jmenovka disku "Win HRY-disketa" spouštěj z diskety, skryj prim3 3) Jmenovka disku "Win HRY-F8" spouštěj (boot) z prim2, skryj prim3, nastav stisknutí klávesy F8 (zobrazí spouštěcí menu Windows) 4) Jmenovka disku "Win práce " spouštěj (boot) z prim3, skryj prim2 5) Jmenovka disku "Win práce - disketa" spouštěj z disket. skryj prim2 6) Jmenovka disku "Win práce - F8" spouštěj (boot) z prim3, skryj prim2, nastav stisknutí klávesy F8 (zobrazí spouštěcí menu Windows) 7) Jmenovka disku "Linux" spouštěj (boot) z log3 8) Jmenovka disku "Linux - disketa" spouštěj z diskety Nahlédněte do návodu ke XOSL jak se nastavuje "skrývání (hiding)", "přidávání klávesových úhozů (adding key-strokes)", atd.! Tip: vytvořte 1) potom stiskněte "kopírovat (clone)" a modifikujte položku pro použití s oddíly 2) a 3)! To samé se týká bodu 4) "kopírování (cloning)" do 5) a 6). t) Nyní spusťte počítač z 2) či 5) a použijte samostatný partman na disketě d) následujícím způsobem: "part -d 1 -p -r > hdd1_v01.txt" Takto provedete zálohu a otisk tabulky oddílů do souboru spolu s dalšími informacemi, takže ho můžete uchovat na bezpečném místě nebo vytisknout. u) Nyní restartujte počítač a vložte disketu 2) (podpora CD-ROM) do mechaniky. Nainstalujte na disk Windows. Před prvním restartem počítače vyjměte disketu z mechaniky. Nemějte obavu, že XOSL zmizelo. To jen instalátor Windows přepsal MBR sektor a dočasně vyřadil XOSL. Pokračujte v instalaci Windows přes restarty a instalaci nezbytných programů. Po skončení postupujte následovně: v) Spusťte počítač z čisté DOS diskety. Spusťte znovu instalátor XOSL. Vyberte "obnovení XOSL (recover xosl) na vyhrazeném oddíle (dedicated partition). Restartujte počítač. w) Teď zvolte v XOSL spouštěcí položku 5) a nainstalujte druhé windows stejně jako se postupovalo v kroku u) [viz pozn. #3]. Máte-li dokončeno: x) Obnovte opět XOSL jak ukazuje bod v) a po obnově pokračujte: y) Nainstalujte Linux spuštěním XOSL položky 8) za použití startovací diskety linuxu. Ujistěte se, že instalujete distribuci Linuxu s nejnovější verzí zavaděče LILO. Jinak nebudete moci spustit Linux z oblasti jež je za hranicí tzv. bariéry 1024 cylindrů [viz. pozn. #2]. Také dejte pozor, abyste LILO nainstalovali do spouštěcího sektoru v oddíle Linuxu a ne do MBR. Došlo by ke konfliktu s XOSL. z) Restartujte počítač a vstupte do nastavení BIOSu. Zakažte spouštění počítače z diskety ("boot from floppy"), takže nebudete moci spustit počítač omylem z diskety! Přejete-li si spustit počítač z diskety stačí vybrat příslušnou položku z menu XOSL tj. 2) nebo 5). !) Hotovo! A mám štěstí, poněvadž mi došly i písmena abecedy ;) Chcete-li: postupujte dle kroku t) ještě jednou a uložte si otisk MBR takto: "part -d 1 -p -r > hdd1_v02.txt" 5. ANOTACE - JINÉ PŘÍSTUPY: ********************************** Existuje nespočet dalších postupů, jak v počítači nastavit spouštění více operačních systémů za pomoci XOSL. Ten výše zmíněný je "ultra-čistý", přímočarý a bezpečný. Je to ten, který *JÁ* doporučuji. 6. VŠEOBECNÉ RADY: ******************* ZÁLOHOVÁNÍ: vždycky a pravidelně zálohujte vaše data. Dříve či později o ně můžete přijít. Je to tak! POUŽÍVÁNÍ NÁSTROJŮ: nedůvěřujte různým diskovým nástrojům, zálohovacím nástrojům, fdiskům atd., které dopodrobna neznáte. Nemusí totiž vyhovovat běžným otevřeným standardům a můžou poškodit váš systém. OTISK TABULKY ODDÍLŮ: velmi důležité: neustále mějte vytisknutou aktuální konfiguraci tabulky oddílů, kterou získáte dle bodu t)(záloha rozvržení oddílů na disku pomocí partmana do textového souboru) a uložte ji na bezpečném místě! BIOS: Před(!) znovu-nainstalováním systému je dobrá příležitost aktualizovat verzi BIOSu na základní desce (motherboard) na nejnovější dostupnou. [viz. pozn. #4]. 7. ZÁVAZKY A PODĚKOVÁNÍ: ************************** Opětovné rozdělení pevného disku a aktualizace BIOSu počítače není zrovna triviální úkol bez rizika. Buďte si jisti, že víte co děláte. Neberu v žádném případě zodpovědnost. Dělejte vše na vlastní riziko. Nejsem žádný odborník, co se týče rozdělování pevného disku a/nebo používání programů "ranish partmanu" a XOSL. Naopak, jsem obyčejný uživatel, jenž se snaží pomoci ostatním uživatelům, tak aby dostali rychlé(!) informace do "začátku" a zvládli používání XOSL a partmana. Informace zde poskytnuté, se opírají o základy, jež jsem sám získal používáním těchto nástrojů. Zatímco píši tento dokument, snažím se vybavit(!) si všechny důležité věci a kroky co jsou potřeba. Nevím, zdali je to vše úplné a/nebo správné Jestli se mnou v některých radách, jež jsem poskytl a věcech, které jsem vysvětlil nesouhlasíte, neváhejte a napište mi prosím komentář a to se týká i překlepů a pravopisných chyb :) Slova díků směřují k pánům "Geurtu Vosovi" (XOSL) a "Michailovi Ranishovi" (partman) za to, že nás obdařili takovými báječnými programy. Tráví nezanedbatelnou část svého volného času, aby dali veřejně k dispozici svoje softwarové nástroje - v současné době bez poplatku Stejně si ale přečtěte licenční ujednání jednotlivých programů! V případě že potřebujete další pomoc: - PROČTĚTE SI VŠECHNU DOSTUPNOU DOKUMENTACI!!! ubezpečte se, že postupujete dle bodu e) (čtěte všechny dostupné informace)! - KONTAKT NA AUTORY: Snažte se pochopit, že autoři výše zmíněných programů určitě nebudou mít čas odpovědět na každý dotaz jednotlivě, na každou žádost osobně. Například v současnosti je v e-mailové konferenci k programu XOSL cca 400 uživatelů. Kontaktujte autory osobně jen tehdy, jde-li o hlášení "potvrzené chyby" nebo jiných závažných věcí. - ODESÍLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ DO E-MAILOVÉ KONFERENCE: Mějte na paměti, že váš příspěvek obdrží více než 500 lidí a tudíž posíláte-li příspěvek, snažte se dát do předmětu zprávy přiměřený obsah, relevantní heslo a specifikujte co možná nejpodrobněji problém a přirozeně se snažte dodržovat jisté standardy tzv. "netiquette". Šťastné instalování! philipp g. ====================================================================== 8. POZNÁMKY POD ČAROU: ************** #1) HRANICE ODDÍLŮ: jak již bylo řečeno v bodě 3.) musíme některé programy "uspokojit" tím, že nastavíme hranice oddílů tak, aby vyhovovaly následujícím standardům: - primární oddíly vždy ZAČÍNAJÍ na :cylindr X, hlava 0, sektor 1 - primární oddíly vždy KONČÍ na :cylindr Y, hlava 254, sektor 63 - logické oddíly (uvnitř rozšíř.) ZAČÍNAJÍ:cylindr U, hlava 1, sektor 1 - logické oddíly (uvnitř rozšíř.) KONČÍ :cylindr V, hlava 254, sektor 63 Rozšířené oddíly (a logické disky - oddíly) jsou brány rozdílně: Máme jeden hlavní rozšířený oddíl, jenž začíná na h0/s1. Uvnitř tohoto rozšířeného oddílu je jeden logický oddíl (disk) (začínající na h1/s1) PLUS ještě jeden rozšířený oddíl (pokud existuje víc jak jeden logický oddíl), jenž začíná opět na h0/s1, zkrátka jeden druhého jakoby nějakým způsobem obsahoval. Nevím teď, jak to vysvětlit prostě to tak je. Podívejte se následující příklad: začátek konec oddíl typ cyl hlava sekt cyl hlava sekt velikost(kb) ------------------------------------------------------------------- 0 MBR MBR 0 0 1 0 0 1 0 1 Pri Nepoužito 0 0 2 0 0 63 31 2 Pri 1 QNY 4.x 0 1 1 5 254 63 48,163 3 >Pri 2 FAT-32 6 0 1 502 254 63 3,992,152 4 Pri 3 FAT-32 503 0 1 875 254 63 2,996,122 5 Pri 4 Ext. LBA 876 0 1 3,736 254 63 22,980,982 6 + Log Linux 876 1 1 887 254 63 96,358 7 Ext Ext 888 0 1 2,380 254 63 11,992,522 8 + Log FAT-32 LBA 888 1 1 2,380 254 63 11,992,491 9 Ext Ext. 2,381 0 1 3,736 254 63 10,892,070 0 + Log Linux 2,381 1 1 3,736 254 63 10,892,038 1 Pri Nepoužito 3,737 0 1 3,737 24 63 787 Obzvláště se podívejte na část 5: Její velikost je 22GB a končí na konci celého disku. Jelikož je to nejvyšší rozšířený oddíl, proto v sobě obsahuje všechny následující oddíly (6-10). Pozn. : jelikož používáme starší způsob adresování pomocí cylindrů (CHS addressing) můžeme mít "pod kapotou" naprosto jiný pevný disk. Nicméně obvykle skončíme s dvěmi nepoužitými oblastmi pevného disku: a) jedna se nachází mezi MBR a oddílem s XOSL (obecně prvním v pořadí). b) druhá se nachází na konci pevného disku. Toto chování je dáno konstrukcí disků a stejně, komu je dnes líto pár MB nepoužitého prostoru? #2) BARIÉRA 1024 CYLINDRŮ A POUŽÍVÁNÍ LINUXu (LILO) Jak již bylo řečeno v bodě 3.) a y) měli byste použít k instalaci pouze takovou distribuci Linuxu jež obsahuje nejnovější verzi LILO. Doporučená verze je: >= 21.7 jinak Linux nespustíte z oddílu přesahujícího bariéru 1024 cylindrů. Klasický postup byl vytvořit další malý oddíl pro Linux ("/boot") pod touto bariérou, aby došlo k řádnému zavedení Linuxu a zbytek systému Linuxu nainstalovat na oddíl za touto bariérou. V příkladě u poznámky pod čarou #1) by bariéra byla někde v oblasti okolo 8GB. Avšak pokud použijete nejnovější LILO, stane se tento problém minulostí a Linux spustíte doslova odkudkoli. Nejnovější LILO používá některé rozšíření v BIOSu: "rozšíření paketového volání EDD na přerušení rozhraní int 0x13 ". takže je dobrý nápad, aby jste si předem aktualizovali flash BIOS. Obvykle tyto paketové volání podporují BIOSy vytvořené v roce 1998 a novější. #3) DISKOVÉ NÁSTROJE PRO KLONOVÁNÍ A TVORBU OBRAZŮ PEVN. DISKŮ jak bylo citováno v bodě w): Pokud používáte diskové nástroje typu Nortonův "Ghost", nemusíte již při druhé instalaci Windows podstoupit to celé otravné martyrium nejméně deseti restartů počítače, ale stačí počítač spustit z položky XOSL 2) nebo 3) a uložit již kompletně nastavené Windows obsahující vaše oblíbené programy do takzvaného obrazu (image) na logický disk log1 "sdílená data". Poté počítač restartujte a vyberte v XOSL položku 5). Obnovte obraz (image) do jiného oddílu (nyní již viditelného). Je moudré uložit takovéto "ghost" a jim podobné nástroje na sdílený datový oddíl (v případě že nepotřebují skutečnou instalaci, ale stačí je jen odtud nakopírované spustit ). Jinak tyto nástroje spusťte ze spouštěcí diskety. Ale *POZOR*! Některé z těchto nástrojů stejně můžou poškodit oddíly, když budou obnovovat oddíl z obrazu!! Použijte pouze software, jenž se snese s XOSL. #4) BIOSy ZÁKLADNÍCH DESEK moderní základní desky (motherboards) umožňují aktualizovat svůj BIOS pomocí "přepsání - flashing" programu v paměti EEPROM nejnovější verzí. BIOS je nezbytná část systému počítače takže aktualizací lze opravit některé chyby a aktivovat dodatečné funkce Aktualizace BIOSu vašeho počítače pomocí flashe je nebezpečný úkol. Nepovede-li se něco mohlo by to z počítače učinit nefunkční věc. Pokuste se sehnat nejnovější verzi BIOSu od výrobce základní desky počítače Další informace lze získat: 1) Webovské stránky výrobce základní desky počítače - TAM lze získat nejnovější! 2) http://www.ping.be/bios/ (spousta informací o BIOSech) 3) ftp://ftp.heise.de/pub/ct/ctsi/ctbios15.zip (program jenž se pokusí zobrazit další informace o vašem BIOSu) 4) http://www.bios-info.de/ (německy) tj. http://www.bios-info.de/compend/hdisk.htm 5) http://www.dr-hardware.com/ (zjistí některé informace o hardwaru a čipové sadě vašeho počítače) #5) JINÉ KONFIGURACE Existuje nespočet jiných způsobů jak nakonfigurovat počítač pro tzv. multi-boot systém. Jsou více či méně komplikované způsoby, jak nainstalovat konkrétní OS do rozšířeného potažmo logického oddílu, i když to původně nebylo vůbec možné. Jak již bylo řečeno: Jenom se stává složitější a obtížnější.